Keuring brandstoftank

Ondergronds en bovengronds


De keuring van de stookolietank heeft als doel de kans op bodemverontreiniging tot een minimum te herleiden. Elke gekeurde tankinstallatie beschikt over een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat. Het keuren van de stookolietanks, ook wel mazouttanks genoemd, is wettelijk verplicht.
 

Wanneer is de keuring verplicht?

1.    Vóór indienststelling van de stookolietank
2.    Bij de verkoop van een woning met een stookolietank
3.    Periodiek controles van de stookolietank

In Vlaanderen is een keuring van zowel de bovengrondse als de ondergrondse stookolietank verplicht vóór indienststelling. Deze dient gekeurd te worden door een erkend technicus.
 
De stookolietank moet ook periodiek gekeurd worden. De frequentie van de keuring hangt af van volgende factoren:

 Betreft het een ondergrondse of bovengrondse stookolietank?
Wat is de inhoud van de stookolietank?
Betreft het een particuliere of professionele mazouttank?
Uit welk materiaal is de tank vervaardigd?
 
In 95% van  de gevallen gaat het om particuliere stookolietanks met een inhoud van minder dan 5000 liter:
 
bovengrondse stookolietank: éénmalige keuring (zonder dichtheidstest) en vervolgens vrijgesteld van de periodieke keuring.
ondergrondse stookolietank: éénmalige keuring met dichtheidstest en vervolgens elke 5 jaar te keuren.

Wie mag de keuring uitvoeren?

Enkel door de overheid erkende technici mogen de verplichte keuringen van de stookolietanks uitvoeren.