Keuring elektrische installatie

De elektrische keuring bij verkoop van een woning of appartement is verplicht sinds 1 juli 2008. Het keuringsverslag moet ten laatste op het tijdstip van het verlijden van de akte aanwezig zijn. Het is echter aangeraden om reeds bij de tekoopstelling te beschikken over een elektrisch keuringsverslag. Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Bij een niet-conform verslag mag de woning alsnog verkocht worden. De nieuwe eigenaar (de koper) heeft de verplichting om de inbreuken in orde te brengen en de elektrische installatie opnieuw te laten keuren binnen de 18 maanden na de datum van het verlijden van de notariële akte (indien de installatie dateert van voor 1/10/1981). Indien de installatie dateert van na 1/10/1981 of sinds die datum grondig gerenoveerd werd, dient de herkeuring te gebeuren binnen de 12 maand na de oorspronkelijke keuringsdatum.
Indien koper en verkoper overeenkomen dat de elektrische installatie van de woning volledig gerenoveerd zal worden, is geen elektrische keuring bij verkoop vereist. Deze overeenkomst dient dan wel door de notaris in de verkoopakte vermeld te worden.