Plaatsbeschrijving

Locatief

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huur. De huurder en verhuurder zijn verplicht om in aanwezigheid van beide partijen en voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat gebeurt het best tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd. 

constructief

De constructieve plaatsbeschrijving of plaatsbeschrijving voor aanvang van werken is een verslag die de aanwezige schade beschrijft aan een woning. Dit type plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in opdracht van een architect, bouwheer of aannemer. 
De constructieve plaatsbeschrijving kan gebruikt worden als bewijs dat eventuele opgelopen schade aan aanpalende woningen al dan niet het gevolg zijn van de werken.

Het is zeer belangrijk dat alles zo nauwkeurig mogelijk beschreven wordt om alle discussie achteraf te voorkomen. Naast alle kamers worden ook de buitengevels grondig nagezien. De deskundige neemt ook overal foto's van, die dan in het eindverslag worden gezet.