Keuring riolering

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

wanneer moet de privériolering gekeurD worden ?

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).

LPMC is Aquaflanders en VLARIO enkend keurder.  Waardoor zij ook verantwoordelijk zijn voor de keuring.  De keuring wordt uitgevoerd volgens de opgelegde kwaliteitsprocedures en ISO 17020.  

Door te klikken op onderstaande link kan u verder info terug vinden.

        

Bent u tevreden vertel het verder, bent u ontevreden over een keuring uitgevoerd door een erkende keurder, dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te treden. Komt u er niet uit, dan kunt u via de website van de betreffende keuringsinstelling een klacht indienen.